Jika bahan yang diperlukan masih dalam tempoh pinjaman oleh pengguna lain. Pengguna boleh mendapatkan bahan tersebut melalui web OPAC dan klik pada butang Request.