KETUA PUSTAKAWAN

Puan Nor Azzah Momin

Ketua Pustakawan

Puan Nor Azzah Momin

M.Sc. Info. Mgt. (UiTM),
Post Grad. Dip. Lib. Sc. (UiTM),
B.A. (Hons) IRKH (IIUM)

norazzah[at]usim.edu.my

KETUA JABATAN

Puan Marhaniza Abdul Halim

Ketua Jabatan

Puan Marhaniza Abdul Halim

M.Sc. Knowledge Management (UiTM),
B.Sc. (Hons) Info. Studies. (Library Science) (UiTM),

marhaniza[at]usim.edu.my

KETUA BAHAGIAN

Puan Hasmida Saleh

Bahagian Pembangunan Sumber

Puan Hasmida Saleh

B. Sc. (Hons.) Info. Studies (Records Mgt.) (UiTM)

hasmida[at]usim.edu.my

Dr. Mohd Helmi Masor@Mansor

Bahagian Teknologi Repositori

Dr. Mohd Helmi Masor@Mansor

PhD Info. Mgt. (UiTM)
M. Sc Knowledge Management (UiTM)
B. Sc. (Hons.) Info. Mgt. (Records & Lib. Mgt.) (UiTM)
Dip. Info. Mgt. (UiTM)

mhelmi[at]usim.edu.my

Encik Ahmad Yazid Ahmad@Abdul Rahman

Bahagian Perkhidmatan Maklumat

Encik Ahmad Yazid Ahmad@Abdul Rahman

B. Sc. (Hons.) Info. Studies (Mgt. of Info. System) (UiTM)

ahmadyazid[at]usim.edu.my

Puan Rozana Kamdani

Perpustakaan Cawangan FPSK & FPG

Puan Rozana Kamdani

M. Sc. of Library & Information Science (IIUM)
B.A (Hons.) Islamic Revealed Knowledge & Heritage (Comparative Religions) (IIUM)

rozana[at]usim.edu.my

Encik Muhammad Hafizi Ahmad

Bahagian Pentadbiran Dan Hubungan Korporat

Encik Muhammad Hafizi Ahmad

M. Sc. Library & Information Science (IIUM)
B. A (Hons.) Islamic Revealed Knowledge & Heritage (Usul Fiqh) (IIUM)

hafizi[at]usim.edu.my