Meja Penasihat Pengguna bertujuan untuk membantu pengguna yang mempunyai pertanyaan berkaitan keperluan maklumat mereka. Pustakawan rujukan akan membantu pengguna untuk mencari bahan-bahan dan maklumat yang diperlukan.

Perkhidmatan Rujukan disediakan setiap hari dari 10.00 pagi – 10.00 malam (Semasa Semester)
dan 10.00 pagi – 7.00 petang (Cuti Semester)

Perkhidmatan Rujukan juga boleh dilakukan melalui telefon di 06-798 6255