Perpustakaan mempunyai pelbagai koleksi bahan. Setiap koleksi mempunyai kriteria tersendiri. Sebahagian daripada koleksi tersebut dibenarkan untuk dipinjam dan ada juga koleksi yang hanya boleh dirujuk di perpustakaan sahaja. Untuk mendapatkan akses ke koleksi perpustakaan , sila layari ke  WebOPAC Perpustakaan.

Berikut adalah jenis koleksi yang terdapat di perpustakaan:

Buku koleksi ini terdiri daripada pelbagai mata pelajaran dan bidang. Ia boleh dipinjam mengikut kelayakan pengguna dan terletak di aras 1.

Koleksi Khas terletak pada aras 1 dan umumnya boleh dipinjam hanya selama 2 jam melalui Kaunter Sirkulasi. Pada dasarnya koleksi itu dibahagikan kepada beberapa koleksi lain seperti berikut:

 • Koleksi Spot Red (Buku teks dan rujukan utama)
 • Koleksi Tesis
 • Koleksi Penyelidikan
 • Kertas Peperiksaan
 • Koleksi Peta
 • Koleksi Laporan Tahunan
 • Koleksi Serial (Retrospektif)
 • Koleksi Kertas Berita Retrospektif
 • Koleksi Universiti

Koleksi ini khusus mengandungi bahan berkaitan undang-undang, termasuk:

 • (A) Akta (termasuk pindaan) dan Statut
 • (B) Laporan dan ulasan
 • (C) Siri (Journal and Magazine)
 • (D) Buku
Koleksi ini boleh didapati di aras 2. Ia terdiri daripada ensiklopedia, kamus, kamus, bibliografi, statistik, indeks, dan sebagainya. Bahan-bahan koleksi ini hanya boleh dirujuk di perpustakaan.

Terletak di Aras 2, koleksi itu dibina dan dipilih dari bahan yang disumbangkan oleh individu dalam kuantiti yang banyak serta mengikut kriteria perpustakaan. Baru-baru ini, perpustakaan mempunyai 4 koleksi, seperti:

 • DR.ADEL M. ABDUL AZIZ ALGERIANI (ama)
 • TAN SRI ABDUL KADER TALIP (akt)
 • DATUK HJ MOHD MORTADZA HI DAUD (mmd
 • DR. MOHD RUMAIZUDDIN GHAZALI (mrg)
 • TUAN HJ MASHADI HJ SALAMON (thm)
 • WAN CHIK IBRAHIM (wci)
 • YAAKOB SODHY ABDULLAH (ysa)
 • PROFESSOR EMERITUS TAN SRI DATO’ DR. HAJI ABDUL SHUKOR BIN HAJI HUSIN (ash)
 • DR. SAFAR BIN HASIM (msh
 • PROF. MADYA DR. BHASAH BIN ABU BAKAR (bab)

Nombor panggilan koleksi ini direka bentuk secara unik di mana ia bermula dengan nama arnon penyumbang seperti yang dinyatakan di atas terutamanya untuk membezakan antara satu sama lain. Bahan-bahan boleh diakses hanya di kawasan perpustakaan.

Koleksi ini pada dasarnya berasal dari Koleksi Bersiri (Semasa). Antara koleksi bahan yang terdapat dalam Koleksi ini ialah majalah, surat khabar, laporan tahunan, buku tahunan, buku panduan, jurnal, indeks, abstrak dan sebagainya.

Koleksi Malaysiana terletak di aras 2, yang merangkumi pelbagai topik mengenai Malaysia. Bahan-bahan koleksi ini hanya untuk rujukan sahaja dan tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan.

Koleksi Multimedia boleh didapati di aras 3. Pilihan bahan yang banyak ditawarkan dalam pelbagai format, seperti CD-ROM, DVD, kaset, kit, disket, dan sebagainya. Ia boleh dipinjam mengikut kelayakan pengguna melalui Kaunter Multimedia, yang terletak juga di Aras 3.

Koleksi ini dibangunkan untuk meliputi pelbagai topik yang berkaitan dengan perubatan, sains kesihatan, dan pergigian. Koleksi ini ditempatkan di Cawangan Perpustakaan Pandan Indah.

Koleksi Arkib adalah untuk kegunaan rujukan sahaja. Bahan dalam koleksi ini tidak boleh dibawa keluar dari perpustakaan. Koleksi ini mengandungi buku, keratan akhbar, serta bahan lain yang mempunyai nilai estetik kepada universiti. Bilik Arkib terletak  di Aras 3.

Koleksi ini pada asasnya hanya untuk rujukan sahaja. Pengguna perlu mendapatkan kelulusan khas untuk mengakses koleksi. Pada masa ini, semua bahan terletak di Unit Sirkulasi pada Tahap 2 perpustakaan.

Koleksi ini pada asasnya hanya untuk rujukan sahaja.