Program Pendidikan Pengguna bertujuan memberi pendedahan kepada pengguna untuk mengembangkan kemahiran maklumat dalam menggunapakai sepenuhnya sumber koleksi, perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh perpustakaan. Antara kandungan atau tawaran kelas adalah seperti berikut:

  • Katalog Akses Awam Dalam Talian (OPAC)
  • Semua pangkalan data dilanggan oleh perpustakaan
  • e-Imtiyaz – repositori intelektual perpustakaan
  • Penyelidikan dan penulisan tesis
  • Mana-mana topik yang berkaitan dengan perkhidmatan maklumat atau permintaan pengguna

Sila klik di sini untuk membuat permohonan dalam talian untuk menyertai program pendidikan pengguna.