VISI
Menjadi pusat rujukan maklumat dan ilmu Islam yang terunggul di peringkat global

MISI
Mengumpul, memproses dan menyebar maklumat yang terkini untuk tujuan pengajaran, penyelidikan, dan pembelajaran sebagai tapak kepada penubuhan Perpustakaan Digital Islam

OBJEKTIF
Menyediakan Koleksi bahan rujukan dan bahan bacaan tambahan
Sebagai pusat rujukan Islam peringkat antarabangsa dan dunia
Mengumpul memproses dan menyebarkan maklumat
Sebagai tapak perpustakaan digital Islam