Perkhidmatan ini memudahkan pengguna memperbaharui pinjaman bahan dengan log masuk ke web OPAC. Walau bagaimanapun, pembaharuan pinjaman hanya boleh dilakukan secara maksimum sebanyak 2 kali melalui talian.

Pengguna di benarkan memperbaharui bahan Perpustakaan tanpa perlu ke Perpustakaan dengan perkhidmatan Pembaharuan Atas Talian