Pengurusan pengetahuan (Knowledge Management) adalah merupakan proses bagi menentukan, menyusun, mengekalkan dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman kakitangan dalam sesebuah organisasi.

Matlamat utama pengurusan pengetahuan adalah untuk meningkatkan kecekapan organisasi dan menyimpan pengetahuan dalaman sedia ada. Maklumat dan ilmu dikongsi, disusun dalam bentuk yang mudah disebarkan untuk memaksimumkan keberkesanan perkongsian pengetahuan kolektif organisasi.

Objektif utama Pengurusan Pengetahuan diwujudkan adalah untuk:        

 • Mengumpulkan maklumat, pengetahuan dan kepakaran dikalangan kakitangan USIM.
 • Menyimpan maklumat, pengetahuan dan kepakaran dalam sistem supaya mudah di akses dan di rujuk.
 • Menjadikan perkongsian amalan terbaik di kalangan warga USIM sebagai salah satu budaya kerja dalam organisasi.
 • Advisor
  Professor Dato’ Dr. Mohamed Ridza Bin Wahiddin
 • Chief Knowledge Officer:
  Puan Nor Azzah Momin (Ketua Pustakawan)
 • Knowledge Manager:
  Puan Marhaniza Abdul Halim (Timbalan Ketua Pustakawan Kanan)
 • Knowledge Analyst:
  1. Puan Azlina Othman (Pustakawan Kanan)
  2. En Ahmad Yazid Ahmad@Abdul Rahman (Pustakawan Kanan)
 • Knowledge Engineer:
  1. Encik Mohd Helmi Masor@Mansor (Timbalan Ketua Pustakawan)
  2. Encik Muhammad Hafizi Ahmad (Pustakawan Kanan)
 • Knowledge Steward:
  1. Puan Harianti Husain (Pustakawan Kanan)
  2. Puan Hafizah Badri (Pustakawan Kanan)
 1. Puan Nor Fadzlina Azahari (Pusat Komunikasi Strategik (StraComm)
 2. Encik Mohd Shahrul Nizam Mohamed Shamsuddin (Bah. Hal Ehwal Pelajar)
 3. Puan Rozihani Mohamad (Pusat Kebudayaan)
 4. Puan Siti Hana Sarbini (Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI)
 5. Encik Mohamad Zulhilmi Mohd Nazar (Penerbit USIM)
 6. Puan Azwa Adnan (Jabatan Undang-Undang)
 7. Encik Mohd Syaifool Eidzzwan A. Halim (Bah. Pengurusan Akademik)
 8. Puan Zuraida Zakaria (Jabatan Bendahari)
 9. Encik Mohd Saiful Abdul Samad (Pusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan (SDEC)