Untuk mencapai matlamat, visi dan misi Perpustakaan untuk menjadikan Perpustakaan sebagai perpustakaan akademik yang cemerlang dalam kumpulannya, sejajar dengan USIM menjadi sebuah universiti yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kecemerlangan manusia yang dapat menyumbang kepada masyarakat, dunia dan dunia global, dengan izin Allah kita penuh dengan tekad dan komitmen untuk memenuhi janji hak pengguna seperti berikut:

KEPADA PELAJAR

Menyediakan sumber maklumat yang diperlukan untuk mencapai taraf pendidikan global.

Menyediakan infrastruktur perpustakaan dan sistem pengurusan pengetahuan berdasarkan set standard terbaik.

KEPADA STAF

Menyediakan bahan maklumat berkualiti tinggi untuk aktiviti pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan.

Menyediakan kemudahan berkualiti tinggi berdasarkan teknologi terkini untuk mempermudah proses pengambilan maklumat yang kondusif untuk produktiviti.

KEPADA MASYARAKAT

Menyediakan bahan maklumat berkualiti tinggi yang dapat memenuhi keperluan masyarakat, di peringkat nasional dan di seluruh dunia.

SLOGAN
“Perpustakaan Bestari, Kualiti Lestari”.