BAHAGIAN TEKNOLOGI DAN REPOSITORI

KETUA BAHAGIAN

DR. MOHD HELMI MASOR@MANSOR

Timbalan Ketua Pustakawan
E-mel : mhelmi[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6205

SEKSYEN PERANCANGAN DAN PENYELENGGARAAN

MUHAMAD JAMAL NASIR RASDI

Pembantu Pustakawan Kanan
E-mel : jamalnasir[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6222

SEKSYEN PENGURUSAN SISTEM PERPUSTAKAAN DAN SISTEM SOKONGAN

FATIMAH AHMAD BAHSIR

KETUA SEKSYEN
Pustakawan
E-mel : fatimahbahsir[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6215

MUHAMAD JAMAL NASIR RASDI

Pembantu Pustakawan Kanan
E-mel : jamalnasir[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6222

MOHAMAD FIRDAUS MOHD SAFIE

Librarian Assistant
E-mail : mohamadfirdaus[at]usim.edu.my

Tel : 06-798 6221

SEKSYEN PENGURUSAN REPOSITORI

AZLINA OTHMAN

KETUA SEKSYEN
Pustakawan Kanan
E-mel : azlina_othman[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6206

NOORAHZIANTI ARIF

Pembantu Pustakawan Kanan
E-mel : noorahzianti[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6221

NURUL FADZILLAH BAHARIM

Pembantu Pustakawan 
E-mel : nurulfadzillah[at]usim.edu.my
Tel : 06-798 6221