Melalui Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil.5/2018 pada 27 Jun 2018 telah memutuskan untuk menghidupkan kembali Kempen Membaca Kebangsaan bermula tahun 2018 sehingga tahun 2020 bagi mewujudkan negara membaca pada tahun 2030.

Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memutuskan untuk melaksanakan kempen Dekad Membaca Kebangsaan(DMK) 2021-2030 yang bertujuan mewujudkan Malaysia sebagai sebuah negara berbudaya membaca dan menjadikan rakyat Malaysia sebagai bangsa berilmu bertaraf dunia.

Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Jawatankuasa Ketua Pustakawan Universiti Awam telah mengambil inisiatif dan menyokong aspirasi ini, maka Program Read@Uni telah diperkenalkan dan akan dilaksanakan melalui perpustakaan di semua Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan Swasta. Objektif ini adalah untuk mempergiatkan aktiviti galakan membaca di kalangan mahasiswa, pensyarah dan warga institusi.

“With Knowledge We Lead”

Slogan “With Knowledge We Lead” diyakini akan dapat menyemarakkan lagi pembacaan di kalangan kumpulan sasaran. Sehubungan itu, Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta haruslah mengambil tindakan dan inisiatif untuk menggerakkan aktiviti galakan membaca bagi melahirkan warga yang berbudaya membaca dan mencintai ilmu, seterusnya dapat merealisasikan agenda kerajaan untuk melahirkan masyarakat membaca menjelang tahun 2030. Kajian yang dilaksanakan pada tahun 2005 iaitu mengenai membaca menunjukkan jumlah bahan yang dibaca adalah sebanyak 10,310 buku oleh rakyat Malaysia.

Majlis Pelancaran Read@Uni

Majlis Pelancaran Iqra@USIM

Penjenamaan Iqra’@USIM telah dipersetuju rentetan daripada perbincangan dalam Mesyuarat Jawatakuasa Pengurusan Universiti Bil.29 pada 23 November 2018 sekaligus menyahut seruan Kementerian Pendidikan Malaysia dibawah Jabatan Pengajian Tinggi untuk melaksanakan program Read@Uni diperingkat Institusi Pengajian Tinggi Malaysia.

Sehubungan itu, mesyuarat telah melantik Ahli Jawatankuasa Pelaksana Penggiatan Budaya IQRA’ di USIM (Iqra’@USIM) sebagai penggerakkan program yang dilaksanakan di USIM.

Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Pn. Nor Azzah Momin
Ketua Pustakawan
Jabatan Perpustakaan

Puan Alifah Hj. Hamid
Pengarah
Pusat Tamhidi

Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali
Pengarah
Pusat Pengajian Teras

Pn. Khadijah Chamili
Pengarah (menjalankan tugas)
Goal- Itqan

Prof. Madya Dr. Abdul Rahim Zumrah
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

Prof. Madya Dr. Juliana Jamal
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Sains dan Teknologi

Dr. Haliza Harun
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin
Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Pengajian Quran dan Sunah

Dr. Azni Haslizan Ab Halim
Timbalan Dekan
Pusat Pengajian Siswazah

En. Nasrul Hakim Ahmad
Ketua Bahagian
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Pn. Hariza Mohd Yusof
Ketua Bahagian
Bahagian Penerbitan

Pn. Marhaniza Abdul Halim
Timbalan Ketua Pustakawan
Jabatan Perpustakaan

Pn. Hasmida Saleh
Timbalan Ketua Pustakawan
Jabatan Perpustakaan

En. Mohd Helmi Masor@Mansor
Pustakawan Kanan
Jabatan Perpustakaan

Pn. Rozana Kamdani
Pustakawan Kanan
Jabatan Perpustakaan

Pn. Lukman Anwar Arifin
Pustakawan Kanan
Perpustakaan Cawangan Pandan Indah

Dr. Nurul Farihan Mohamed
Penyelaras
Perpustakaan Cawangan Kolej Permata Insan

En. Muhsin Hatmi Rosli
Majlis Perwakilan Pelajar
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Cik Dayang Norsakinah Ahmad
Kelab Sahabat Kembara Ilmu
Jabatan Perpustakaan

En. Muhammad Adam
Kelab Debat
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

En. Abdul Hadi Hasni
Sekretariat pendakwah Muda
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

En. Ahmad Fikri
Kelab Sejarah
Bahagian Hal Ehwal Pelajar

PROGRAM PENDIDIKAN PENGGUNA
En Salbihan Salman
Unit Rujukan, Bahagian Perkhidmatan Maklumat
06-7986243 / 7986245

LITTLE FREE LIBRARY
Sukarelawan Little Free Library Perpustakaan USIM
06-798 6207 (Urus setia) 06 – 798 6217 (Promosi) 06-798 6213 (Perolehan)

SERONOKNYA MEMBACA
Pn Rozana Kamdani Bahagian Perkhidmatan Maklumat
06-798 6207

PROGRAM BACAAN PANTAS / SPEED READING
En Ahmad Yazid B. Ahmad @ Abdul Rahman
USIM Library Speed Reading Team
06-798 6209

KURSUS PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
Pn Hafizah Badri
Unit Komunikasi Korporat
06-798 6213

KELAS KEMAHIRAN MENDELEY
En Salbihan Salman
Unit Rujukan, Bahagian Perkhidmatan Maklumat
06-7986243 / 7986245

BENGKEL PENULISAN
Bahagian Pengurusan Hubungan Korporat
06-798 6213 / 06-798 6204